Giới thiệu

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG IEC VIỆT NAM.Tên tiếng anh: IEC VIETNAM ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.Tên viết tắt: IEC VIETNAM.Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kontum, phường Nhân Chín

 

Mục tiêu :  Vì một môi trường xanh hơn và sạch hơn

Lĩnh vực hoạt động

  • Tư vấn, cung cấp giải pháp Công nghệ, Kỹ thuật, Thiết bị xử lý chất thải rắn, khí thải, nước thải.
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực môi trường.
  • R&D, chuyển giao công nghệ đốt chất thải có/không thu hồi nhiệt, công nghệ than hóa thủy nhiệt, … và các công nghệ tái chế, xử lý chất thải tiên tiến khác.
  • Nhà thầu thi công các công trình xử lý chất thải rắn, khí thải, nước thải.
  • Cung cấp Dịch vụ kỹ thuật: thiết kế, lắp đặt, quản lý dự án, vận hành dự án, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, … .
  • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, các hồ sơ pháp lý và thủ tục về môi trường khác.
  • Quan trắc môi trường, lập báo cáo quan trắc,….

Giới thiệu công ty

Năng lực 

 

Giới thiệu