Giới thiệu

Giới thiệu chung

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG IEC VIỆT NAM.

Tên tiếng anh: IEC VIETNAM ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: IEC VIETNAM.

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kontum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0108394825, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 8 tháng 8 năm 2018 và thay đổi

lần thứ nhất ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Điện thoại: 0243 208 0011 – Fax: 0243 208 0015

Email: iecvn@gmail.com – Website: iecvn.com.vn

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hạnh – Giám đốc.

I.2      Mục tiêu và sứ mệnh của công ty

 Vì một Việt Nam bền vững.

 I.3      Lĩnh vực hoạt động

  1. Tư vấn, cung cấp giải pháp Công nghệ, Kỹ thuật, Thiết bị xử lý chất thải rắn, khí thải, nước thải.
  2. Tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực môi trường.
  3. R&D, chuyển giao công nghệ đốt chất thải có/không thu hồi nhiệt, công nghệ than hóa thủy nhiệt, … và các công nghệ tái chế, xử lý chất thải tiên tiến khác.
  4. Nhà thầu thi công các công trình xử lý chất thải rắn, khí thải, nước thải.
  5. Cung cấp Dịch vụ kỹ thuật: thiết kế, lắp đặt, quản lý dự án, vận hành dự án, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, … .
  6. Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, các hồ sơ pháp lý và thủ tục về môi trường khác.
  7. Quan trắc môi trường, lập báo cáo quan trắc,….
Giới thiệu