Lò đốt chất thải rắn Công nghiệp, Sinh hoạt

  • Công suất: từ 1, 2, 3, 4 tấn/giờ.
  • Quy chuẩn áp dụng: QCVN 30:2012/BTNMT; QCVN 61:2016/BTNMT
Hỏi về sản phẩm

Đặt qua điện thoại (8h30 - 17h00)

Hotline: 0932313676

Thông tin sản phẩm: Lò đốt chất thải rắn Công nghiệp, Sinh hoạt