Tư vấn thiết kế, quản lý dự án lò đốt chất thải nguy hại, công suất 500 kg/h cho Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama

Tư vấn thiết kế, quản lý dự án lò đốt chất thải nguy hại, công suất 500 kg/h cho Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama

Tư vấn thiết kế, quản lý dự án lò đốt chất thải nguy hại, công suất 500 kg/h cho Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama

10:14 - 27/05/2020

Tư vấn thiết kế, quản lý dự án lò đốt chất thải nguy hại, công suất 500 kg/h cho Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama