Cung cấp Dịch vụ kỹ thuật: thiết kế, lắp đặt, quản lý dự án, vận hành dự án, bảo hành, bảo trì, sửa chữa