Dự án thu hồi khí LFG tại Bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng

Dự án thu hồi khí LFG tại Bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng

Dự án thu hồi khí LFG tại Bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng

10:05 - 25/02/2023

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng tại bãi rác Khánh Sơn Đà Nẵng, Bộ Tài Nguyên Môi Trường Hàn Quốc phê duyệt dự án “Nghiên cứu khả thi để thu hồi khí LFG tại bãi rác Khánh Sơn Đà Nẵng” với mục tiêu cải thiện môi trường và thu hồi năng lượng. Để thực hiện dự án trên Liên danh nhà thầu Hàn Quốc tham gia thực hiện dự án là Chejl Engineering, Korea Testing and Research Institute, Environment & Energy Solution của Hàn Quốc đã được

Dự án sẽ bao gồm các bước sau :

  • Các hoạt động tiền dự án để thu thập dữ liệu
  • Hoạt động truyền thông và ký kết giữa Bộ TNMT HQ và Bộ TNMT Việt Nam
  • Khảo sát site, đánh giá, phân tích
  • Nghiên cứu khả thi dự án
  • Thiết kế, mua sắm và xây lắp
  • Vận hành thư nghiệm và đánh giá

Với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và đội ngũ kỹ sư có khả năng triển khai các dự án phức tạp theo tiêu chuẩn cao của Hàn Quốc, Công ty IEC đã được các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho dự án cụ thể :

      Công ty IEC đã là thầu phụ của công ty Cheil Engineering Hàn Quốc tham gia dự án trong giai đoạn  với các nhiệm vụ chính:

  • Khảo sát hiện trạng kỹ thuật của địa bàn triển khai dự án
  • Nghiên cứu khung pháp lý của nhà nước liên quan đến xử lý chất thải và thu hồi năng lượng : quy hoạch, chính sách ưu đãi, luật khuyến khích đầu tư và đánh giá tác động môi trường.
  • Tham gia các hoạt động hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật công ty Cheil khi triển khai các hoạt động tại địa bàn.

Công ty IEC cũng là thầu phụ của  Korea Testing & Research Institute để tiến hành đánh giá hiện trạng công nghệ thu gom khí hiện có, đo lường và phân tích chất lượng khí hình thành tại các khu vực. Trên cơ sở số liệu phân tích đã đánh giá được tiềm năng thu hồi khí gas tại bãi rác và khả năng sản xuất năng lượng từ khí gas và hạn chế phát tán ô nhiễm môi trường.