Phát triển và sử dụng năng lượng sinh học - Giải pháp cho phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh

Phát triển và sử dụng năng lượng sinh học - Giải pháp cho phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh

Phát triển và sử dụng năng lượng sinh học - Giải pháp cho phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh

11:30 - 19/01/2022

Nhận dạng các giải pháp về phát triển năng lượng sinh học tại Quảng Ninh

Link bài báo cáo

 

Quảng Ninh là tỉnh có công nghiệp khai thác khoáng sản phát triển mạnh và trên cơ sở đó hình thành các cụm công nghiệp lớn về khai khoáng, sản xuất điện năng, sản xuất vật liệu xây dựng và các khu công nghiệp. Với xu hướng chuyển dịch nền công nghiệp từ “ Nâu” sang “ Xanh”, tỉnh Quảng Ninh đã có những chính sách để khuyến khích chuyển dịch giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch và khuyến khích sử dụng nguồn nhiên liệu năng lượng thân thiện hơn với môi trường.

Tháng 12/2021, Trung tâm Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ của  Tỉnh Quảng Ninh đã mời các chuyên gia của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Công ty IEC Việt Nam xuống làm việc và trao đổi các định hướng ứng dụng công nghệ mới để xử lý rác thải, sản xuất nhiên liệu từ rác thải và chất thải nông nghiệp và công nghiệp.