Hiện trạng, thách thức các dự án W2E

Hiện trạng, thách thức các dự án W2E

Hiện trạng, thách thức các dự án W2E

11:50 - 25/02/2023

Dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam do USAID tài trợ là dự án 4 năm (2019-2023) với ngân sách 14 triệu đô la và có mục tiêu thúc đẩy triển khai các giải pháp năng lượng phân tán tiên tiến ở các khu vực đô thị tại thành phố Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Dự án cũng hỗ trợ triển khai các giải pháp năng lượng phân tán tiên tiến như điện mặt trời áp mái, xe điện, điện rác và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả khác.

Chuyên gia của IEC được dự án mời tham gia giảng dạy khóa đào tạo về W2E cho các Ngân Hàng tại Việt Nam bao gồm Vietcombank, OCB, HFIC, Techcombank về Hiện trạng, thách thức và Cơ hội của các dự án W2E tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố HCM trong tháng 6,7/2022.

Xin giới thiệu nội dung khóa đào tạo tới bạn đọc.

Trân trọng.

link tài liệu