Khẩn trương triển khai công việc theo tiến độ

Khẩn trương triển khai công việc theo tiến độ

Khẩn trương triển khai công việc theo tiến độ

10:21 - 27/11/2020

Theo hợp đồng đã ký với khách hàng, công ty IEC đang triển khai gấp rút trên công trường để sớm hoàn thành công việc xây dựng hạ tầng cho hạng mục lò đốt

Theo hợp đồng đã ký với khách hàng, công ty IEC đang triển khai gấp rút trên công trường để sớm hoàn thành công việc xây dựng hạ tầng cho hạng mục lò đốt