Thảo luận về công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt tại bãi rác Khánh Sơn - Đà Nẵng

Thảo luận về công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt tại bãi rác Khánh Sơn - Đà Nẵng

Thảo luận về công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt tại bãi rác Khánh Sơn - Đà Nẵng

10:48 - 19/01/2022

 

Ngày 14/1/2022 các cán bộ của Công ty Weller VN (Đức), Công ty xi măng SCG (Thái Lan), tổ chức tài chính IFC (Ngân hàng thế giới) Công ty Halcom, Công ty IEC Việt Nam, Công ty An Chuẩn, đã tổ chức đi thăm khu xử lý rác tại Khánh Sơn Đà Nẵng và thảo luận về giải pháp xử lý chất thải sinh hoạt của thành phố Đà Nẵng cũng như trao đổi về các thủ tục pháp lý liên quan đến phát triển dự án xử lý rác thải tại Việt Nam. Phương án công nghệ được thảo luận đó là sản xuất điện từ tác hữu cơ và sản xuất nhiên liệu đốt từ rác có nhiệt trị cao. Điện sản xuất được sử dụng trong nội bộ nhà máy và có thể phát lên lưới. Nhiên liệu được sản xuất từ rác thải có thể sử dụng làm nhiên liệu thay thế than cho các nhà máy công nghiệp như nhà máy sản xuất xi măng, nhà máy nhiệt điện.

Công nghệ từ các công ty đến từ nước Đức đươc giới thiệu cho khu xử lý rác thải đó là:

  • Công nghệ MYT, hiệp hội xử lý rác thải Kahlenberg, Đức (ZAK):
  • Công nghệ phân hủy yếm khí và sinh khí biogas của công ty n-Bio (Đức).
  • Các thiết bị công nghiệp xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của công ty EuRec (Đức).
  • Công nghệ sản xuất phân bón hữu cửa công ty Compost System GmbH.